Informacja dla klienta ZP Juliusz

Siedziba Spółki

pn. - pt. 7.30-14.30

32 291 01 20 w. 226 lub 237
515 087 503,  502 409 711

32 351 34 28

O firmie

Nazwa pełna: "Katowicki Węgiel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona: "Katowicki Węgiel" Sp. z o. o.
Skład Zarządu:  Prezes Zarządu - Mariusz Kieczek
Adres: ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice
Województwo: śląskie
Sekretariat: +48 32 351 34 28
Fax: +48 32 203 94 64
E-mail: sekretariat@wegiel.katowice.pl
ZP "Juliusz":
Centrala: +48 32 291 01 20
Obsługa sprzedaży: +48 32 294 71 97 wew. 237
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rok założenia:  2018
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000760312
Nr NIP: 9542799599
Regon: 381924832

Nr rejestrowy BDO 000153804
Nr rachunku bankowego: 47 1020 1026 0000 1802 0378 1432


            „Katowicki Węgiel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (KRS 0000760312)  jest następcą prawnym spółki powstałej w 1997 roku, działającej pod tą samą firmą oraz spółki Holding Węglowy sp. z o.o., zawiązanej w roku 2018. Spółka powstała na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w wyniku połączenia obydwu w/w spółek. Z dniem połączenia spółek, które nastąpiło mocą postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2019 r. (sygn. akt KA – VIII Ns Rej. 19915/19/909) Spółka  wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki obydwu w/w połączonych podmiotów.

           „Katowicki Węgiel” Sp. z  o.o. (KRS 000760312) jest państwową osobą prawną i Spółką Skarbu Państwa albowiem wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki stanowią własność Skarbu Państwa.

Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem. Wdrożony ZSZ został opracowany w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Firma posiada własny Zakład Przeróbczy „Juliusz”  w Sosnowcu,  w   którym  produkowane  są   ekogroszki   pod   nazwą   handlową   EKORET®  (od  2002  roku)  i E-GROSZEK® (od 2014 roku) oraz paliwo ekologiczne EKO-FINS®. Produkujemy również węglowe mieszanki miałowe do typowych kotłów węglowych. Od 2009 roku funkcjonuje w pełni zautomatyzowana linia do konfekcjonowania  i   paletyzowania   węgla,   dzięki   czemu    możemy   zaoferować   ekogroszki   EKORET®  i  E-GROSZEK®  w 25-kilogramowych workach, umieszczanych na palecie. Prowadzimy także sprzedaż   wyżej  wymienionych  paliw  luzem,  jak  również  pakowanych  w BIG-BAGACH o pojemności ok. 1000 kilogramów. Ekologiczne paliwa węglowe EKORET® i E-GROSZEK® produkowane są na bazie wybranych typów węgli i odpowiadają wszystkim wymogom stawianym przez producentów kotłów z paleniskiem retortowym. Powyższe paliwa posiadają certyfikat na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”, wydany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. „Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. dla indywidualnych odbiorców oferuje usługę dostawy ww. sortymentów własnym środkiem transportu. Cena transportu jest ustalana w zależności od odległości pomiędzy zakładem przeróbczym a odbiorcą finalnym. Ponadto ekogroszki EKORET® i E-GROSZEK®   oraz  mieszanka  ekologiczna EKO-FINS® oferowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem składów opałowych, które zaopatrują się bezpośrednio w "Katowickim Węglu". Spółka posiada również dwa własne składy opałowe: w Łabiszynie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz w Cigacicach (woj. lubuskie).

Uznana marka, wykwalifikowana kadra oraz rzetelność i wiarygodność handlowa to nasze główne atuty. Aktywne działania promocyjno - reklamowe oraz konkurencyjność i elastyczność oferty sprawia, że firma jest partnerem zarówno dla przemysłu i ciepłownictwa komunalnego, jak i indywidualnych odbiorców węgla.

Uznanie dla wysokiej jakości naszych produktów odzwierciedlają uzyskane liczne wyróżnienia, m.in. Gepardy Biznesu, Medal Europejski Business Centre Club, Gazela Biznesu, Złoty Certyfikat Rzetelności, Jakość Roku za Ekologiczne Paliwa Węglowe, „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii.

Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł
Kapitał wpłacony:   2 000 000 zł

 

 

Skontaktuj się z nami

Siedziba firmy:
ul. Ks. Franciszka Ścigały 14
40-205 Katowice
Sekretariat: +48 32 351 34 28

NIP: 9542799599

Nr rejestrowy BDO 000153804

wyślij wiadomość