Od dnia 1 stycznia 2019 roku , zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 04.09.2018 r. poz. 1697) , warunkiem zastosowania zwolnienia w przypadku sprzedaży węgla na rzecz FNW jest:

a) wystawienie faktury przez sprzedającego,
b) uzyskanie od FNW oświadczenia, że wyroby są przeznaczone do celów zwolnionych.
Oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych od akcyzy powinno zawierać:
• dane nabywcy:
-    w  przypadku nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą: nazwę i adres siedziby, NIP
-    w przypadku nabywcy będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
     dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL .
• określenie ilości i rodzaju wyrobów,
• wskazanie przeznaczenia nabywanych wyrobów
• datę i miejsce złożenia oświadczenia
• czytelny podpis.
Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.
Jednocześnie ustawa o podatku akcyzowym zobowiązuje osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej do okazania sprzedawcy dokumentu na podstawie , którego można będzie potwierdzić jego tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość)

Potwierdzenia nabycia wyrobów węglowych może dokonać również osoba upoważniona ( której udzielono Pełnomocnictwa) przez finalnego nabywcę węglowego.

 

Obecnie posiadamy w sprzedaży Ekogroszek EKORET® pakowany w workach 25 kg. Jedna paleta o wadze 750 kg zawiera 30 worków Ekogroszku EKORET®

Zapraszamy do zakupów
Nasz węgiel łatwo zidentyfikujesz.

Każdy worek posiada datę produkcji

oraz zmianę na której go zapakowano

 

Katowicki Węgiel

„Katowicki Węgiel” Sp. z o.o. działa od 01.07.1997 r. w grupie kapitałowej KHW S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. jest jedynym wspólnikiem, który posiada 100% udziałów Spółki. Katowicki Holding Węglowy S.A. powierzył nam organizację sprzedaży węgla w obrocie krajowym. Obecnie Spółka na zlecenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. prowadzi produkcję paliw ekologicznych, a także jest samodzielnym producentem innych mieszanek energetycznych. Od 2002 r. produkujemy ekogroszek EKORET® - paliwo najdłużej obecne na rynku.

dowiedz się więcej