Informacja dla klienta pn. - pt. 7.30-14.30
Siedziba firmy ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice
  • Zaloguj się
    Zaloguj się
  • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o.
ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice

Sekretariat
+48 32 351 34 28
marketing@wegiel.katowice.pl

Nazwa skrócona: "Katowicki Węgiel" Sp. z o. o.
Skład Zarządu: Prezes Zarządu - Mariusz Kieczek
Adres: ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice
Województwo: śląskie
Sekretariat: +48 32 351 34 28
Fax: +48 32 203 94 64
E-mail: sekretariat@wegiel.katowice.pl

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w zamówieniu jest „Katowicki Węgiel” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ks. Franciszka Ścigały 14 w Katowicach (40-205 Katowice). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pisząc na adres iod@wegiel.katowice.pl .2. Na podst. art. 6 ust.1 lit. b), c), f) RODO celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja transakcji sprzedaży węgla, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 4. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu miejsca dostawy węgla jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji transakcji sprzedaży węgla. . 5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja złożonego Zamówienia. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, uzależniony od rodzaju i charakteru tych danych. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.): podmioty świadczące na rzecz „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. usługi niezbędne do realizacji transakcji sprzedaży węgla i przetwarzania danych osobowych, tj.: przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi w zakresie obsługi informatycznej, pocztowej i kurierskiej, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, windykacyjne, ochrony mienia oraz banki w zakresie realizacji płatności.

Formularz kontaktowy