Informacja dla klienta ZP Juliusz

Siedziba Spółki

pn. - pt. 7.30-14.30

32 291 01 20 w. 226 lub 237
502 409 711, 515 087 503

32 351 34 28

Kontakt

Siedziba Firmy

"Katowicki Węgiel" Sp. z o.o.
ul. Ks. Franciszka Ścigały 14
40-205 Katowice

 
Produkcja i wysyłka węgla
Zakład Przeróbczy "Juliusz"
ul. Minerów 2
41-216 Sosnowiec

 

Informacja w sprawie realizacji zamówień:

tel. komórkowy: 502 409711, 515 087 503,
 
 
Informacja w sprawie ewentualnej procedury reklamacyjnej: 
tel.: 782 200 972
 

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w zamówieniu jest „Katowicki Węgiel” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ks. Franciszka Ścigały 14 w Katowicach (40-205 Katowice). Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pisząc na adres iod@wegiel.katowice.pl.
  2. Na podst. art. 6 ust.1 lit. b), c), f) RODO celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja transakcji sprzedaży węgla, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  3. Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu miejsca dostawy węgla jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji transakcji sprzedaży węgla. .
  5. W przypadku niepodania danych  nie będzie możliwa realizacja złożonego Zamówienia.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, uzależniony od rodzaju i charakteru tych danych.
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w  imieniu „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o.):  podmioty świadczące na rzecz „Katowickiego Węgla” Sp. z o.o. usługi  niezbędne do  realizacji  transakcji sprzedaży węgla i przetwarzania danych osobowych,  tj.: przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi w zakresie obsługi informatycznej, pocztowej i kurierskiej, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, windykacyjne, ochrony mienia oraz banki w zakresie realizacji płatności.